BifrostDamerna

 

 

 

 

På många ställen där Bifrostorden är representerad, finns också en damloge. Damlogerna är sammanslutna i BifrostDamernas Riksorganisation (BDR).

 

 

 

BDR är helt fristående från Bifrostorden.
Deras syfte är att skapa fin gemenskap och vänskap. Logerna arrangerar också aktiviteter i form av underhållning, föreläsningar, studiebesök m.m.

Medlemskap kan sökas av varje kvinna över 18 år med Bifrostanknytning.


Vid frågor, kontakta bdrpreses@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en tidlös sammanslutning för mänskliga värden