Ansökan

 

 

 

 

Om du önskar bli broder av Bifrostorden och uppfyller de formella kraven för att upptas i Bifrostorden, sker antagning enligt ett särskilt ansökningsförfarande.

 

Ansökan sker på särskild blankett som tillställs grundlogens Antagningsnämnd.

 

För att Antagningsnämnden ska behandla ansökan, krävs att den sökande (recipienden) rekommenderas av två befintliga bröder av lägst grad III.

 

Antagningsnämnden granskar ansökan, nagelfar recipienden och avslår eller tillstyrker att den bifalles.

 

Utvärderingen presenteras logens Mästare, som beslutar om recipienden ska kallas till recipiering.

 

Recipiering av ny broder är en stor händelse för logen. Det uppmärksammas med en högtidlig invigningsritual. Vid denna ställs recipienden inför ett särskilt intagningsprov. Klarar recipienden detta, kan Mästaren besluta uppta recipienden som ny broder av Bifrostorden.

 

 

Skicka ett mejl till antagningsnamden@runrike.se om du är intresserad av att få veta mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en tidlös sammanslutning för mänskliga värden