Hur träffas vi?

 

 

 

 

Bifrostorden bedriver verksamheten i Rikslogen, storloger och i grundloger. En grundloge sammanträder i regel en gång per månad.

 

Syftet med gradgivningarna är att på ett stegvist och logiskt sätt framställa Ordens budskap.

 

Gradgivingens första del präglas av högtidlighet och allvar enligt en fastställd ritual. Denna ritus är endast känd för dem som är invigda i respektive grad.

 

Gradgivningens andra del, är friare och bereder bröderna tillfälle till samvaro. Den består av samkväm där måltid och ibland underhållning ingår.

 

Logerna arrangerar också Klubbaftnar. De är av rent social karaktär och utan någon rituell del. De är tillfällen för den som ännu inte är med i Orden, att få veta lite mer och se vilka vi är.

 

Som broder inom Orden, är du alltid varmt välkommen att gästa andra loger runt om i vårt land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en tidlös sammanslutning för mänskliga värden